Kalender Pendidikan

 

Naskah Pedoman Penyusunan Kelender Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat diunduh di tombol bawah ini

| LINK |

 

               

Designed & Developed by Citraweb